• Faydalı Bilgiler,  İş Hayatı

    Mobbing Hakkında Bilmemiz Gerekenler

    Mobbing Hakkında Bilmemiz Gerekenler Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız bir kelime “mobbing“. Mobbing , İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. Sözcük Latince “mobile vulgus”tan türemiştir. Türkçemizde ise “psikolojik taciz” olarak kullanılıyor. Tanımı şöyle; “İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.” İş yerlerinde yaşanan her türlü olumsuz davranışı mobbing olarak değerlendiremeyiz. Bunu ayırdedebilmek için neyin mobbing olduğunu ve neyin de…