Tanıtımlar

Rüçhan Hakkı Nedir?

Rüçhan hakkı, önceden doğan bir hak sebebiyle sıralamada önde yer almaya denir. Önceden doğan hak ise daha öncesinde farklı bir ülkede yapılmış tescil başvurusu, tescili veya sergileme gibi yollarla kazanılabilmektedir. Marka tescil başvurularında ise iki farklı yöntemle rüçhan hakkı elde edilebilmektedir.

rüçhan hakkı nedir?
    • Uluslararası sözleşmeler doğrultusunda marka tescil başvurularından kaynaklı doğan rüçhan hakkı: Türkiye içerisinde rüçhan hakkından yararlanmanız için Paris Sözleşmesini kabul etmiş, sözleşmeye üye ülkelerden herhangi birisinde, marka tescili için usule uygun bir biçimde yapılmış olan başvuruyu takiben altı ay içerisinde aynı marka için Türkiye’de yapılacak başvuruda rüçhan yani öncelik hakkından yararlanabilirler.
    • Marka tescili ettirilebilecekleri ülkelerden herhangi birisinde, yerel veya uluslararası düzeyde açılmış olan resmi bir veya daha fazla sergide mal veya hizmeti sergileyen, sergi tarihini takiben 6 ay içerisinde Türkiye’de marka tescili yapmak için başvurulması halinde rüçhan yani öncelik hakkından yararlanabilirler.

Rüçhan Hakkının Hükmü

Madde 27 – 25 inci ve 26’ncı madde hükümleri doğrultusunda rüçhan hakkı hüküm ve sonuçları, hak talebini takiben başlar.

Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi

Madde 28 – Başvuru sahibi, yararlanma talebinde bulunacağı rüçhan hakkını başvuru ile beraber talep eder. Başvurunun ardından rüçhan hakkı belgesini, başvuruyu takip eden 3 (üç) ay içerisinde teslim etmediği takdirde rüçhan hakkından yararlanabilme talebi yapılmadığı sayılır.
Sergi teşhir hakkı gerekçesiyle alınan rüçhan, 25’inci madde neticesinde değerlendirildiğinde verilen rüçhan süresini uzatmaz.

Rüçhan Hakkı aynı zamanda farklı anlamlara da gelmektedir. Hisse senetleri piyasasında bedelli sermaye artırımı yapılması durumunda oluşacak olan yeni payları öncelikli olarak satın alma hakkına da rüçhan hakkı denilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir